کتاب خودت برنامه نویس خوبی باش

اگر می خواهی در دنیای برنامه نویسی گم نشوی، برای خودت کسی باشی و حرفی برای گفتن داشته باشی، این کتاب راه را به تو نشان خواهد داد

  • موفق ترین روش ها در انتخاب مسیر برنامه نویسی به تو گفته می شود
  • با نگاه و الگو گیری از موفق ترین و ثروتمند ترین برنامه نویسان برنامه نویسی را به شکل موثری یاد می گیری
  • دو پروژه عملی را تحلیل و برنامه نویسی می کنی، بدون اینکه حتی یک خط کد نویسی از قبل بلد باشی یا حتی چیزی از تحلیل آموزش دیده باشی
  • روش اجرای بزرگترین پروژه ها حتی به صورت تک نفره را یاد می گیری​

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.