اگر در این صفحه هستی احتمالا کتاب پایتون یا جاوا را خوانده ای، و مشتاق شدی که جدی تر به راه خودت برای برنامه نویس شدن ادامه بدهی کافی است شماره تماست را وارد کنی تا ما در اولین فرصت برای تو یک زمان مشاوره بگذاریم

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.