0
09120368440

وبینار 8 گام تا تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه ای که برنامه هایش را می فروشد

اگر دوست داری تبدیل به برنامه نویسی شوی که در 12 هفته برنامه نویسی را یاد می گیرد و از آن به درآمد می رسد، و می خواهی در طول این مسیر در کنارت باشیم. یک وقت مشاوره رایگان برای خودت رزرو کن