0
09120368440

وبینار ۸ گام تا تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه ای که برنامه هایش را می فروشد

اگر دوست داری تبدیل به برنامه نویسی شوی که در ۱۲ هفته برنامه نویسی را یاد می گیرد و از آن به درآمد می رسد، و می خواهی در طول این مسیر در کنارت باشیم. یک وقت مشاوره رایگان برای خودت رزرو کن

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.