0
09120368440

برنامه نویسی از صفر برای موفقیت تا 100

چیزهایی که آرزو می کنم در 20 سالگی در مورد برنامه نویسی می دانستم

رازهایی که هرکسی قبل از اینکه برای برنامه نویسی دست بکار شود باید بداند

 

در اینجا میخواهم به توچیزهایی را بگویم که اگر خود من پیش از برنامه نویس شدن و یا حتی در 20 سالگی می دانستم، پیشرفتی حداقل7 برابری داشتم. احتمالا تا الان چیزهایی را شنیده ای و یا در مورد برنامه نویسی تصور کرده ای مواردی که مانع رسیدن به هدفت که همان برنامه نویس شدن و پروژه گرفتن است، میشود.

ممکن است این چیزها را به خودت بگویی

هیچ کدام از این نگرانی ها واقعی نیستند

کارهایی که احتمالا فکر می کردی باید انجامشان دهی:

سیستمی که وجود دارد تا تو را برنامه نویس کند:

هدف کلی این سیستم تربیت یک برنامه نویس حرفه است که در رسیدن به این مقصد ناکام است

تمام برنامه نویسان عموما یک هدف را می خواهند

نشان دادن خلاقیت خود و لذت بردن از کار در کنار درآمد خوب از برنامه نویسی است

اگر بخواهی از سیستم موجود برای یادگیری استفاده کنی به احتمال زیاد دچار این مشکلات می شوی

راه حل واقعی چیست؟

روشی که دقیقا برنامه نویسان موفق دنیا از آن استفاده می کنند

مشاوره رایگان برای این راهکار

سیستم ساده ای که میتواند خیلی راحت تو را تبدیل به برنامه نویسی کند که همیشه آرزویش را داشتی