بزرگترین جایزه کمپین برنامه نویسی

100,000,000 تومان وجه نقد

جشنواره نوروز 1400

آکادمی برنامه نویسی محسن مدحج
بزرگترین آکادمی برنامه نویسی فارسی زبان

بیش از 300 نفر در جشنواره نوروزی ما ثبت نام کردند که خانم آرزو نیکبین، برنده خوش شانس این جشنواره بود و مبلغ 100,000,000 میلیون تومان به عنوان هدیه دریافت کرد.

بیش از 300 نفر در جشنواره نوروزی ما ثبت نام کردند که خانم آرزو نیکبین، برنده خوش شانس این جشنواره بود و مبلغ 100,000,000 میلیون تومان به عنوان هدیه دریافت کرد.

بیش از 300 نفر در جشنواره نوروزی ما ثبت نام کردند که خانم آرزو نیکبین، برنده خوش شانس این جشنواره بود و مبلغ 100,000,000 میلیون تومان به عنوان هدیه دریافت کرد.

بیش از 300 نفر در جشنواره نوروزی ما ثبت نام کردند که خانم آرزو نیکبین، برنده خوش شانس این جشنواره بود و مبلغ 100,000,000 میلیون تومان به عنوان هدیه دریافت کرد.

بیش از 300 نفر در جشنواره نوروزی ما ثبت نام کردند که خانم آرزو نیکبین، برنده خوش شانس این جشنواره بود و مبلغ 100,000,000 میلیون تومان به عنوان هدیه دریافت کرد.

بیش از 300 نفر در جشنواره نوروزی ما ثبت نام کردند که خانم آرزو نیکبین، برنده خوش شانس این جشنواره بود و مبلغ 100,000,000 میلیون تومان به عنوان هدیه دریافت کرد.

برای جایزه دوم تو میتونی برنده باشی

این بار یک جایزه سوپر لاکچری برای فرد برنده

good to know.

Dolor sit amet ekolor aloma  Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe the off Duis euisod risus metus, a faucibus diam placerat sed Suspendisse gravida sit amet.

Work Experience.

Dolor sit amet ekolor aloma  Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe the off Duis euisod risus metus, a faucibus diam placerat sed Suspendisse gravida sit amet.

Education.

Dolor sit amet ekolor aloma  Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe the off Duis euisod risus metus, a faucibus diam placerat sed Suspendisse gravida sit amet.

توسعه گر ها چه میگویند

01.

web design

Dolor sit amet ekolor aloma Cons cteur the old what adis Incint ullt labe olay ery off

02.

product design

Dolor sit amet ekolor aloma Cons cteur the old what adis Incint ullt labe olay ery off

03.

illustration

Dolor sit amet ekolor aloma Cons cteur the old what adis Incint ullt labe olay ery off

more about me

extra
stuff.

Dolor sit amet ekolor aloma Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe the off Duis euisod risus metus, a faucib.

Travel.

Dolor sit amet ekolor aloma  Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe the off Duis euisod risus metus, a faucib.

Books.

Dolor sit amet ekolor aloma  Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe the off Duis euisod risus metus, a faucib.

Cinema.

Dolor sit amet ekolor aloma  Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe the off Duis euisod risus metus, a faucib.

Music.

Dolor sit amet ekolor aloma  Cons ctetur the old what adips Incidunt ullt labe the off Duis euisod risus metus, a faucib.