5 دروغ که درمورد برنامه نویسی می گویند و تو باور داری

هدف کلی این سیستم تربیت یک برنامه نویس حرفه است که در رسیدن به این مقصد ناکام است

راه حل واقعی چیست؟

روشی که دقیقا برنامه نویسان موفق دنیا از آن استفاده می کنند

تمام برنامه نویسان عموما یک هدف را می خواهند

نشان دادن خلاقیت خود و لذت بردن از کار در کنار درآمد خوب از برنامه نویسی است

سیستم ساده ای را به تو نشان می دهم که میتواند خیلی راحت تو را تبدیل به برنامه نویسی کند که همیشه آرزویش را داشتی

همین الان وقت مشاوره رایگانت را رزرو کن

0