۵ دروغ که درمورد برنامه نویسی می گویند و تو باور داری

 • برنامه نویسی سخت است
 • برای اینکه برنامه نویس شوی باید چند سال زحمت بکشی
 • انگلیسی ات باید خوب باشد
 • ریاضی و الگوریتم و فلوچارت را باید خوب یاد بگیری
 • باید جدیدترین تکنولوژی ها را باید یاد بگیری
 • باید حداقل ۵ ساعا در روز زمان بگذاری و زبانی را یاد بگیری که روی بورس باشد

  و کلی چیزهای عجیب و غریب دیگر
  که تو را سالها در آرزوی برنامه نویس شدن باقی می گذارد

هدف کلی این سیستم تربیت یک برنامه نویس حرفه است که در رسیدن به این مقصد ناکام است

راه حل واقعی چیست؟

روشی که دقیقا برنامه نویسان موفق دنیا از آن استفاده می کنند

تمام برنامه نویسان عموما یک هدف را می خواهند

نشان دادن خلاقیت خود و لذت بردن از کار در کنار درآمد خوب از برنامه نویسی است

 • برنامه نویسی هم آسان است و هم لذت بخش ، اگر برای تو این طور نیست بدان راه را اشتباه رفته ای
 • برای اینکه برنامه نویس شوی کافیست ۳ ماه متمرکز باشی،شاید به اندازه کسی که ۳ پروژه اجرا کرده ماهر نشوی اما حتما پیشرفت بسیار زیادی خواهی داشت، این راه را به تو نشان می دهم.
 • کمتر برنامه نویس ماهری در ابتدای کارش انگلیسی اش خیلی خوب بود، به تو یاد می دهم چطور در مدت کم مهارت انگلیسی ات بالا برود.
 • ریاضی و الگوریتم و فلوچارت را در هیچ کدام از پروژه های بزرگ و کوچکی که اجرا کردم، بکار نبردم.
 • همین بس که شرکت معروف نرم افزار حسابداری هلو دارد از زبان کنار گذاشته شده دلفی استفاده می کند. راهش را میگویم که چطور می توانی به سادگی برنامه نویس شوی
 • چه خبر است ۵ ساعت!! همان ۳ ساعت متمرکز باشی کافی است
  و کلی نکته دیگر که راهکار و رازهایش را در مشاوره رایگان به تو میگویم

سیستم ساده ای را به تو نشان می دهم که میتواند خیلی راحت تو را تبدیل به برنامه نویسی کند که همیشه آرزویش را داشتی

همین الان وقت مشاوره رایگانت را رزرو کن

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.