0
09120368440
لیست مطالب
coaching

روش های باور نکردنی برای تیم سازی که بدون آن شکست می خورید- بخش سوم

رفتارشناسی تیم های تولید نرم افزار - بخش سوم
coaching

روش های باور نکردنی برای تیم سازی که بدون آن شکست می خورید – بخش دوم

رفتارشناسی تیم های تولید نرم افزار - بخش دوم
how-to-get-great-incom

چطور با برنامه نویسی به درآمد عالی برسم، بدون آنکه سختی بکشم

کد، خطا ، کد، خطا خستگی نتیجه های ضعیف و کسل کننده... با این کتاب به همه اینها پایان بده اگر می خواهی برنامه نویسی را یک بار برای همیشه یا بهتر است بگویم برای آخرین بار یاد بگیری، و ...
microphone-Recovered

چگونه بدون هزینه تبلیغات شرکت نرم افزاری موفقی داشته باشم؟ بخش سوم

ظهور روابط عمومی - بخش سوم
microphone-Recovered

چگونه بدون هزینه تبلیغات شرکت نرم افزاری موفقی داشته باشم؟-بخش دوم

ظهور روابط عمومی - بخش اول
software-4

رازهای تولید نرم افزار تجاری موفق – بخش چهارم

رازهای تولید نرم افزار تجاری موفق - بخش چهارم
software-3

رازهای تولید نرم افزار تجاری موفق – بخش سوم

رازهای تولید نرم افزار تجاری موفق - بخش سوم
software-2

رازهای تولید نرم افزار تجاری موفق – بخش دوم

رازهای تولید نرم افزار تجاری موفق - بخش دوم
software-4

رازهای تولید نرم افزار تجاری موفق – بخش اول

رازهای تولید نرم افزار تجاری موفق
۱ ۲