تفاوت کدبازی و برنامه نویسی، برنامه نویس های واقعی چه کاری انجام می دهند؟

گاهی پیش می آید با افرادی ملاقات می کنید که در گذشته خودشان برنامه نویس بودند ولی تغییر شغل داده اند. این افراد به دیگران پیشنهاد می کنند که برنامه نویسی شغل مناسبی نیست. در آمدی ندارد و …

من نام این افراد که به عبارتی ذهنیت مناسبی در مورد برنامه نویسی ندارند را کدباز گذاشته ام.

کدبازها محصول نرم افزاری از خود ندارند، برنامه نویسی شغل دوم آنهاست و در فروش نرم افزار سر رشته ای ندارند. 

طرز تفکر کدبازها در مورد شغل برنامه نویسی منشاء و منبعی دارد که ممکن است برای تو هم پیش بیاید. 

اما آن دسته از افرادی که واقعا برنامه نویس هستند و توانایی تولید و فروش نرم افزار را دارند چه تفاوتی با کد بازها دارند؟ 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید