کتاب بانک اطلاعاتی در سی شارپ

  • تحلیل بانک اطلاعاتی
  • SQL Server
  • Entity Framework
  • Code First
  • DB Exist
  • عملیات ثبت، ویرایش، حذف و نمایش اطلاعات
  • معماری Entity Framework
  • Linq to Entity
کتاب آموزش sql

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.