طرح حمایتی

در این مقاله چه میخوانیم؟

پرداخت طرح حمایتی توسعه گر پایتون

بعد از پرداخت تصویر فیش پرداختی را برای مشاور خود ارسال کنید و اگر مشاوره نگرفته اید برای دریافت لایسنس خود تصویر فیش پرداختی را به این شماره موبایل در واتس اپ ارسال فرمایید

شماره موبایل جهت ارسال فیش پرداختی و دریافت لایسنس مشاهده دوره : 

۰۹۱۶۶۴۶۴۸۶۰​