0
09120368440

یک خبر بد و یک خبر خوب برایت دارم

برنامه نویسی هم یک شغل خوب و هم یک شغل مزخرف می تواند باشد

یک خبر بد و یک خبر خوب برایت دارم

درآمد یک برنامه نویس می تواند از صفر میلیون تومان در ماه تا ۵۰ میلیون تومان در ماه باشد.
خبر بد :

اینکه ۷۰% از برنامه نویسان بین ۰ تا ۲ میلیون تومان در ماه درآمد دارند.
و خبر خوب : 

اینکه ۳۰% دیگر بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون درآمد دارند.

حالا سوال اینجاست:

که تو می خواهی کدام یک از این دو باشی؟
بعید می دانم کسی گزینه ۱ را انتخاب کند، اما…
سوال مهم تر این هست که آیا بلدی چطور می توانی جزو ۳۰% بالا باشی؟
همچنین بلدی برنامه هایی را بنویسی که ۸۰ میلیون درآمد داشته باشند و یا مثل پروژه ای که ما برای سازمان بنادر نوشتیم و این پروژه ۱۲۰ میلیون بود را بنویسی؟

اگر می خواهی جزو 30% برتر برنامه نویسان باشی

یک زمان مشاوره رایگان را برای خودت رزرو کن تا به تو بگوییم چطور می توانی این کار را بکنی: