0
09120368440

مسیر طلایی

مشکل اساسی که بعد از این دوره به نقاط قوت تبدیل میشوند

اعتماد بنفس و سرمایه کافی نداشتم

نمیدانستم کدام زبان را انتخاب کنم ؟!!!

برنامه نویسی فقط کد نویسی نیست

طراح و مدرس این دوره کیست ؟

WhatsApp Image 2019-05-28 at 00.19.07

این دوره در زندگی ات چه تاثیری میگذارد ؟