چطور پروژه های برنامه نویسی با هر سطحی را انجام دهم ؟

من و تو هر کداممان با انگیزه های مختلف به سراغ برنامه نویسی می رویم. من به دنبال درآمد بالا بودم و تو  علاقه داشتی برنامه نویس بزرگی و قدرتمندی باشی.

اول راه هرکداممان با سوال های زیادی روبرو می شویم، آموزش های زیادی میبینیم. و در نهایت هر کدام از ما به یک نقطه می رسیم.

پروژه برنامه نویسی گرفتن .  در این نقطه چه کسی موفق به اجرای پروژه های نرم افزاری بزرگ و کوچک خواهد شد؟

جواب این سوال به انگیزه هایمان ربطی ندارد، اما آموزش هایی که برای برنامه نویس شدن دیده ایم برای جواب به این سوال اهمیت دارد.

مگر آموزش برنامه نویسی باید چطور باشد که بتوانیم به راحتی پروژه برنامه نویسی بگیریم؟

در ویدئو زیر برای تو داستان اینکه چطور توانستم به راحتی برنامه نویسی کنم و پروژه بگیرم را تعریف کرده ام.

دیدگاهتان را بنویسید