آزمون سنجش برنامه نویسی

حتما ابتدا ویدیو را ببینید و بعد به سوالات پاسخ دهید