جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ترفندهای برنامه نویسی حرفه ای در پایتون

ترفندهای برنامه نویسی حرفه ای در پایتون

در این مقاله چه میخوانیم؟

برنامه‌نویسی پایتون یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین زبان‌های برنامه‌نویسی در جهان است. این زبان به دلیل سادگی، خوانایی و قدرت، مورد استقبال طیف گسترده‌ای از برنامه‌نویسان از مبتدی تا حرفه‌ای قرار گرفته است.با این حال، حتی برنامه‌نویسان حرفه‌ای نیز می‌توانند با یادگیری ترفندهای برنامه نویسی مهارت‌های خود را در پایتون بهبود بخشند. در این مقاله، به برخی از مهم‌ترین و مفیدترین ترفندهای برنامه نویسی حرفه‌ای در پایتون می‌پردازیم.

Slicing

Slicing

ترفندهای برنامه نویسی slicing در پایتون به شما امکان می‌دهد تا یک بخش از یک رشته، لیست، یا هر ساختار داده دیگر را انتخاب کنید. برای انجام این کار، از براکت‌های [] استفاده می‌کنید.

برای مثال، برای انتخاب بخش اول از رشته “Hello, world!”، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

>>> "Hello, world!"[:2]
'He'

این کد بخش اول از رشته را، یعنی “He” را انتخاب می‌کند.

برای انتخاب بخش آخر از رشته، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

>>> "Hello, world!"[-2:]
'ld!'

برای انتخاب بخش بین دو نقطه شروع و پایان، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

>>> "Hello, world!"[2:6]
'llo, '

در صورتی که فقط یک نقطه شروع یا پایان را مشخص کنید، slicing تا انتهای رشته ادامه می‌یابد. برای مثال، کد زیر بخش اول از رشته را تا انتهای رشته انتخاب می‌کند:

>>> "Hello, world!"[:4]
'Hello'
>>> "Hello, world!"
'Hello, world!'
>>> "Hello, world!"[::2]
'Hlo, wrd!'

ویژگی slicing یک ویژگی بسیار کاربردی در پایتون است که می‌تواند برای انجام طیف گسترده‌ای از کارها استفاده شود.

Simultaneous assignment

Simultaneous assignment

ترفندهای برنامه نویسی Simultaneous assignment در پایتون به شما امکان می‌دهد تا به طور همزمان مقدار دو یا چند متغیر را تغییر دهید. برای استفاده از این ویژگی، باید از عملگر , برای جدا کردن متغیرها استفاده کنید.

مثال:

a = 1
b = 2

# تغییر مقدار a و b به طور همزمان
a, b = b, a

print(a)
print(b)
۲
۱

در این مثال، ما از عملگر , برای تغییر مقدار متغیرهای a و b استفاده کردیم. ابتدا، مقدار b را به متغیر a اختصاص دادیم و سپس، مقدار a را به متغیر b اختصاص دادیم.

ویژگی Simultaneous assignment یک ویژگی بسیار مفید است که می‌تواند برای ساده‌سازی کد استفاده شود.

در اینجا چند مثال دیگر از ویژگی Simultaneous assignment در پایتون آورده شده است:

# تغییر مقدار دو متغیر در یک خط
a, b = 3, 4

# تغییر مقدار سه متغیر در یک خط
a, b, c = 5, 6, 7

# تغییر مقدار یک متغیر و یک شیء در یک خط
a, obj = 8, {"name": "John Doe"}

خروجی همه این مثال‌ها یکسان است.

List Comprehensions

List Comprehensions

ترفندهای برنامه نویسی List Comprehensions در پایتون به شما امکان می‌دهد تا یک لیست جدید از یک لیست موجود یا یک سری داده‌ها ایجاد کنید. برای استفاده از ویژگی List Comprehensions، باید از یک عبارت لیستی استفاده کنید.

مثال:

# ایجاد یک لیست از اعداد فرد
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

# ایجاد یک لیست جدید از اعداد فرد
odd_numbers = [number for number in numbers if number % 2 == 1]

print(odd_numbers)

خروجی:

[۱, ۳, ۵]

در این مثال، ما از یک عبارت لیستی برای ایجاد یک لیست جدید از اعداد فرد استفاده کردیم. عبارت لیستی شامل یک حلقه for برای تکرار در تمام عناصر لیست موجود است. همچنین، یک شرط برای بررسی اینکه آیا مقدار هر عنصر فرد است یا خیر، وجود دارد.

در اینجا چند مثال دیگر از ویژگی List Comprehensions در پایتون آورده شده است:

# ایجاد یک لیست از مربعات اعداد
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

squares = [number ** 2 for number in numbers]

print(squares)

خروجی:

[۱, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵]

ایجاد یک لیست از رشته‌هایی از اعداد

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

strings = [“The number is” + str(number) for number in numbers]

print(strings)


خروجی:

[‘The number is1’, ‘The number is2’, ‘The number is3’, ‘The number is4’, ‘The number is5’]

ویژگی List Comprehensions یک ویژگی بسیار مفید است که می‌تواند برای ساده‌سازی کد استفاده شود.

F-string

F-string

ویژگی F-string در پایتون به شما امکان می‌دهد تا رشته‌ها را با استفاده از متغیرها و عبارات قالب‌بندی کنید. برای استفاده از ویژگی F-string، باید از حرف f را در ابتدای رشته استفاده کنید.

مثال:

name = "John Doe"
age = 30

# قالب‌بندی رشته با استفاده از متغیرها
print(f"My name is {name} and I am {age} years old.")

خروجی:

My name is John Doe and I am 30 years old.

در این مثال، ما از حرف f را در ابتدای رشته استفاده کردیم. سپس، از متغیرهای name و age برای قالب‌بندی رشته استفاده کردیم.

در اینجا چند مثال دیگر از ویژگی F-string در پایتون آورده شده است:

# قالب‌بندی رشته با استفاده از عبارات
number = 123.456789

print(f"The number is {number:.2f}")
The number is 123.46
قالب‌بندی رشته با استفاده از ترکیبی از متغیرها و عبارات

name = “John Doe” age = 30

print(f”My name is {name} and I am {age + 1} years old.“)


خروجی:

My name is John Doe and I am 31 years old.

ویژگی F-string یک ویژگی بسیار مفید است که می‌تواند برای ساده‌سازی کد و بهبود خوانایی آن استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *