آنچه فریلنسرها باید از آن اجتناب کنند !

فریلنسر ها

این لیست دقیقا همان چیزی ست که از اسمش برداشت می شود یعنی مواردی که باید از انجام آنها تحت هر شرایطی اجتناب کرد.این لیست ها در واقع یادآوری می کنند چه کار هایی وقت و انرژی ما را هدر می دهند و به شما در حفظ تمرکز و بازدهی تان در زندگی و شغل فریلنسری کمک می کنند.