زبان های برنامه نویسی

programming languages

زبان برنامه‌نویسی نوعی زبان مصنوعی است که برای نوشتن کدهای کامپیوتری به‌کار می‌رود. هدف اصلی زبان‌های برنامه‌نویسی، تعریف و شناسایی روش‌هایی است که کامپیوتر باید برای انجام یک وظیفه خاص انجام دهد. هر زبان برنامه‌نویسی دارای ساختار، قواعد و نحوه عملکرد خاص خود است و برنامه نویسان برای نوشتن کد‌های مختلف از زبان‌های مختلف استفاده […]