اختصارهای مهم در برنامه نویسی

Important abbreviations in programming

SDK (کیت توسعه نرم افزار) کیت توسعه نرم‌افزار یا به اختصار SDK (Software Development Kit)، یک مجموعه ابزار و رابط‌ های برنامه‌نویسی است که برای توسعه نرم‌افزارهایی برای یک سیستم‌عامل خاص یا پلتفرم مشخص طراحی شده است. این کیت‌ها شامل مستندات، کتابخانه‌ها، ابزارهای توسعه، محیط توسعه یکپارچه (IDE) و غیره هستند. استفاده از کیت‌های توسعه […]