بلاکچین و فرصت های آن!

بلاک چین blockchain

بلاک چین، فناوری دفتر کل توزیع شده و پشتیبان بیت کوین، می تواند کلید روش جدیدی برای ثبت تراکنش ها باشد.
اما بلاک چین دقیقا چیست و عنوان وکیل داخلیتان چه تاثیری بر کار شما به خواهد داشت؟