بوت کمپ برنامه نویسی

بوت کمپ برنامه نویسی

بوت‌کمپ برنامه‌نویسی یک رویداد یا دوره آموزشی است که در آن، شرکت‌کنندگان به مدت محدودی در یک محیط تخصصی و فشرده، با یکدیگر و با راهنمایی اساتید برنامه‌نویسی، به یادگیری و تمرین مهارت‌های برنامه‌نویسی می‌پردازند. این رویدادها اغلب به صورت گروهی و با هدف افزایش تعامل و همکاری بین شرکت‌کنندگان برگزار می‌شوند. مفهوم بوت کمپ […]