تفاوت زبان مفسری و زبان کامپایلری

Difference between interpreted language and compiler language

زبان مفسری چیست؟ زبان مفسری (Interpreted Language) یک نوع زبان برنامه‌نویسی است که برای اجرای برنامه‌ها به یک مفسر (Interpreter) نیاز دارد. در این زبان‌ها، کد برنامه به صورت خط به خط توسط مفسر خوانده شده و در هر مرحله اجرای کد، دستورات اجرایی را تفسیر و اجرا می‌کند. در زبان‌های مفسری، کد برنامه به […]