10 تا از مهمترین فناوری های آینده دنیا

10 of the most important future technologies of the world

کامپیوترهایی که با سرعت نور کار می ‌کنند، فناوری ویرایش ژن (gene editing) و هوش مصنوعی (artificial intelligence) فقط چند نمونه از تکنولوژیهای نوظهوری هستند که پتانسیل های بالقوه ای دارند. به لطف وجود این فناوریهای نو، زندگی برای همه ما بسیار آسانتر از قبل شده است. شما چطور؟ شما در کسب و کارتان از […]