بهترین زبان ها برای برنامه نویسی ربات

The best languages for programming robots

برای برنامه‌ نویسی ربات، از زبان‌های برنامه‌ نویسی مختلفی استفاده می‌شود که به توجه به نیاز و مورد استفاده می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. برخی از این زبان‌های برنامه‌ نویسی عبارتند از: پایتون (Python) زبان Python برای برنامه‌ نویسی ربات‌ها بسیار محبوب است و بسیاری از ابزارها و کتابخانه‌های رایج رباتیک برای این زبان نوشته […]