رزومه نویسی برای استخدام

Resume writing for employment

رزومه یک برنامه نویس باید به گونه‌ای باشد که بتواند توانایی‌ها و تجربیات فرد را به خوبی نشان دهد و مخاطبان را قانع کند که این شخص برای شغل مورد نظر مناسب است. در زیر نکاتی که در رزومه یک برنامه نویس مهم هستند را بررسی خواهیم کرد تجربه کاری تجربه کاری در رزومه کاری […]

تفاوت های برنامه نویسی در موبایل و وب

Differences between mobile and web programming

سیستم عامل و پلتفرم سیستم عامل و پلتفرم دو عامل مهم در برنامه‌نویسی موبایل و وب هستند. در موبایل، سیستم عامل موبایلی مانند iOS یا Android برای توسعه برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که در وب، پلتفرم وبی مانند Windows، macOS و Linux برای توسعه برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت‌های سیستم عامل […]