خاصیت های یک پروژه نوآورانه

Properties of an innovative project

پروژه‌های نوآورانه به معنای پروژه‌هایی هستند که ایده‌ها و روش‌های جدیدی را به کار می‌گیرند تا به راه‌حل‌های نو و کارآمدی برای مسائل موجود برسند. برای این که یک پروژه به عنوان یک پروژه نوآورانه تلقی شود، باید برخی خصوصیات و ویژگی‌های خاص را داشته باشد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: […]