پلاگین ها

Plugins

پلاگین‌ها ابزارهایی هستند که به نرم‌افزارها امکانات و ویژگی‌های جدید اضافه می‌کنند. پلاگین‌ها معمولاً توسط توسعه دهندگان مستقل توسعه داده می‌شوند و با نرم‌افزارهای مختلف سازگار هستند. این پلاگین‌ها می‌توانند عملکرد نرم‌افزارها را بهبود بخشند و به کاربران امکانات جدیدی را ارائه کنند. پلاگین‌ها معمولاً در قالب فایل‌های اجرایی و یا کد منبع در دسترس […]