چگونه از برنامه نویسی کسب درآمد کنیم ؟

بعد از کلی کند و کاو و پیدا کردن راه برای آموزش برنامه نویسی بالاخره توانستم برنامه نویس شوم. در خانه مشغول ساخت نرم افزارهای تمرینی بودم. از اینکه می توانستم برنامه هایی بنویسم که درست اجرا می شدند و کار می کردند خیلی ذوق و شوق داشتم. ولی حقیقت چیزی جز این نبود که […]