5 راه بهتر شدن در برنامه نویسی

چطور بهترین برنامه نویس بشم

همانطور که توضیح یک مشکل به یک دوست می تواند به شما کمک کند تا راه حل را پیدا کنید، نوشتن و به اشتراک گذاری تجزیه و تحلیل خود نیز می تواند به شما کمک کند تا بفهمید چرا به کد شخص دیگری به روشی خاص واکنش نشان می دهید.