شرایط استفاده از خدمات

blog-14

این خط مشی رازداری برای هرکسی که با ثبت نام و مشارکت در دوره آموزشی در مرکز آموزشی دوره آنلاین MaxCoach مشارکت داشته باشد قابل اجرا است.

در دسترس بودن وب سایت

  1. عضو تشخیص می دهد که ترافیک داده ها از طریق اینترنت ممکن است باعث تاخیر شود
    در حین بارگیری اطلاعات از وب سایت و بر این اساس ، این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال تاخیرهای عادی در استفاده از اینترنت نخواهد داشت.
  2. عضو همچنین اذعان می کند و می پذیرد که وب سایت به دلیل تأخیرها یا تأخیرهای ناشی از ارتقاء ، اصلاح یا نگهداری استاندارد وب سایت به طور مداوم بیست و چهار ساعت در دسترس نخواهد بود.
لوگو
شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد نمایید