آیا می توانم به صورت خودخوان برنامه نویسی را یاد بگیرم؟

اگر برنامه نویسی به روش خودخوان یا self taught را در پیش گرفته ای تا برنامه نویس شوی، به تو تبریک می گویم چون شروع این راه به معنی مصمم و علاقه مند بودن تو به برنامه نویسی است و حتما می دانی که علاقه شرط اول موفقیت در هر زمینه ای است.

حالا من می خوام به تو کمک کنم تا از مسیری که طی می کنی مطمئن تر بشوی!

هر چقدر از راه را رفته ای و هر چیزی که یاد گرفته ای را روبروی خودت قرار بده .

برای این کار آن ها روی یک کاغذ بنویس تا چیزی از قلم نیفتد

حالا از خودت بپرس که با هرآنچه که در حال یاد گرفتن آنها هستی (مواردی که روی کاغذ نوشته ای) چه کاری می توانی انجام بدهی؟!

چیزهایی که یاد گرفته ای را کجا و چگونه می توانی بکار ببری و استفاده کنی !

آیا میدانی که چطور باید این کارها را انجام بدهی؟

جواب این سوال ها را هم روی همان کاغذ بنویس.

اگر در پیدا کردن جواب های این سوال ها مشکلی نداری وتوانستی کاغذ را پر کنی، به راهت ادامه بده و جلو برو

اما اگر بعد از انجام این کار از خودت پرسیدی این است که :

چرا از زبان برنامه نویسی و چیزهایی که یاد گرفته ام نمی توانم استفاده کنم؟

یا اینکه در جواب دادن به یکی از سوال ها دچار تردید شدی و حس می کنی که ممکن است مسیر برنامه نویس شدن تو و کسب درآمدت از آن را طولانی یا کُند کند احتمالا از متد “خودخوان” نمی توانی به نتیجه مطلوب برسی.

در این شرایط برای راهنمایی می توانی عدد ۵۵ را به شماره ۰۹۳۵۱۳۵۱۲۸۸ بفرستی تا بتوانیم صحبت کنیم.

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.