کد، خطا ، کد، خطا خستگی نتیجه های ضعیف و کسل کننده...
با این کتاب به همه اینها پایان بده

اگر می خواهی برنامه نویسی را یک بار برای همیشه یا بهتر است بگویم برای آخرین بار یاد بگیری، و بعد از آن هر زبان برنامه نویسی که دوست داری را در عرض کمتر از ۲ روز یاد بگیری و نرم افزار های حرفه ای و تجاری بسازی و بتوانی از آنها درآمد بسیار خوبی داشته باشی این کتاب به تو کمک خواهد کرد تا به هدفت برسی.

همچنین در این کتاب گفته شده است چگونه از خطاهای جبران ناپذیر در مسیر یادگیری برنامه نویسی جلوگیری کنی 

در پایان به تو می گویم که چطور می توانی براحتی نرم افزار مورد علاقه خودت را تحلیل و برنامه نویسی کنی و بعد از آن متعجب خواهی بود که چرا کسی از این کسی موضوع آگاه نیست و نخواهد بود.

چطور با برنامه نویسی به درآمد عالی برسم، بدون آنکه سختی بکشم

دیدگاهتان را بنویسید